Eviniz, iş yeriniz ve yaşam alanınızda yangından ötürü meydana gelebilecek hasarlara karşı yaşam alanınızı teminat altına alan sigorta biçimine yangın sigortası poliçesi denir.

SİGORTA BEDELİNE KADAR TEMİNAT

Ev ve iş hayatımızda yangın tehlikesi ile her an karşı karşıya kalabiliriz. Kimi zaman ihmalden, kimi zaman ise elimizde olmayan sebeplerden ötürü çıkan küçük ve büyük çapta yangınlar yaşam alanımıza zarar vermekle kalmayıp can kaybına dahi neden olabilmektedir. Yangın sigortası; yangın, su baskını, deprem, erozyon ve yıldırım sonucu meydana gelebilecek aksaklıkların doğrudan neden olacağı maddi zararları, sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır.

EN SAĞLIKLI ÇÖZÜM YANGIN SİGORTASI

Yangın sigortasını geniş bir tabir ile ifade etmeye kalkarsak; kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, patlama vb. durumlar ve duman,  hararet ve buhar tehlikesinin sebebiyet verdiği fiziki hasarlara karşı maddi yükümlülüğünüzü teminat altına alan sigorta biçimidir. Yangın sonrasında karşımıza çıkabilecek her türlü maddi sorun için en sağlıklı çözüm yangın sigortasıdır.

İşyeriniz ve yaşam alanınızın durumuna göre ek teminatlarla poliçenin risk aralığını genişletmek mümkündür. 

Ana Teminatlar:

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Sel su baskını
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Duman
 • Kara-hava taşıtları çarpması
 • Cam kırılması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yangın mali sorumluluk
 • Kira kaybı
 • Alternatif işyeri masrafları
 • İş durması
 • Enkaz kaldırma

 

ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLARAK

Yangın sigortası, fiziki bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan mali hasarlar, enkaz kaldırma masrafları, kira kaybı ve yangın ve infilak mali sorumluluğu da, yine yangın sigortası kapsamında temin edilebilmektedir. Bu durum hayatımızın kısa vadede eski haline geri dönmesi, uzun vadede ise kaldığımız yerden devam etmek için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkar.

BİNA DEĞERİNİN ÖNEMİ

Bu konuda karşımıza çıkan en önemli husus ise yangın sigortasında kullanılan “ bina değeri “ teriminin kıymetin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Bu husus olası yangın sonrasında hayatımızı yeniden inşa etmek adına bize önemli olanaklar tanır. Bu maliyetin içinde arsa değeri ve binanın bulunduğu bölgeye göre oluşan değeri yer almamaktadır.

MESKEN GÜVENCESİ

Nazer Sigorta, yangın sigortası poliçesiyle yangın sonucu meydana gelen patlama, yoğun duman tehlikesi, hararet tehlikesi ve buhar sorunu gibi tehlikelerin yaşam alanınızdaki maddi zararları teminat altına alır. Unutmayın ki yangın sigortası birey bazında mesken güvencesi sunarken, geleceğimizi de garanti altına alır. Risk durumlarına göre kendinize yangın sigortasından faydalanmak için Nazer Sigorta’ya danışabilirsiniz.

Leave a Reply